Obchodné podmienky – RR Photo

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Rastislav Novota – RR photo

IČO  : 52 413 365

Miesto podnikania

919 61 Ružindol 35, Ružindol

 

Zapísaný na Okresnom úrade v Trnave

Číslo živnostenského registra: 250-43099

Bankové spojenie: IBAN SK38 8360 5207 0042 0680 3157

Platnosť obchodných podmienok od 01.06.2020

 

FOTOGRAFICKÉ SLUŽBY  A OBJEDNANIE

– na fotenie sa môžte objednať telefonicky, mailom alebo správou cez sociálne siete, prípadne priamo na našej webovej stránke

– doporučujeme si rezervovať termín apoň 2-3 týždne vopred a rezerváciu si overiť a potvrdiť. Za prípadné nedoručenie správy cez sociálne siete nezodpovedáme. Pokiaľ by Ste nedostali spätné info, doporučujeme nás kontaktovať okrem toho aj telefonicky.

ZRUŠENIE REZERVÁCIE FOTOGRAFICKÝCH SLUŽIEB 

– pokiaľ sa nemôžete na fotenie dostaviť, je potrebné túto skutočnosť oznámiť čo najskôr, ideálne telefonicky

– žiadna zo strán nemá za zrušenie termínu právo požadovať akékoľvek odškodné či iné storno poplatky.

– pokiaľ bolo s fotením spojené uhradenie zálohovej faktúry (prenájom priestoru, výroba torty k foteniu alebo kytice a pod.) a termín bol zrušený zo strany objednávateľa, tak záloha je nenávratná.

 

NÁHRADNÝ TERMÍM 

– ak jedna zo strán bude požadovať zmenu termínu a fotenie nebude zrušené, potom žiadna zo strán nemá právo požadovať odškodné alebo iné storno poplatky.

– ak ide o fotenie, kedy boli pre fotenie zabezpečené, zakúpené rekvizity, ako torta, živé kvety, kytice a objednávateľ žiada o nový termín, musí si v tom prípade opätovne uhradiť nové rekvizity.

– v prípade, že o zmenu termínu žiada fotograf, tak objednávateľ nezodpovedá za vzniknutú stratu a nové rekvizity zaistí fotograf bez nároku na odškodné od objednávateľa.

– pri zmene termínu zo strany klienta, si je tento vedomí, že v prípade posunutia dohodnutého termínu mu bude ponúknutý najbližší možný voľný termín.

 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

Cena za fotenie

– ceny jednotlivých služieb, balíčkov na fotenie sú verejne dostupné v cenníku na stránke. Ceny sú orientačné. Výsledná cena sa odvíja vždy od celkových požiadaviek. Každé fotenie je individuálne a vyžaduje si iný prístup a podmienky. Na cene sa preto dohodneme vopred po vzájomnej konzultácií.

Splatnosť

– splatnosť faktúry je 14 dní od jej vystavenia.

– pri fotení, kde sa vyžaduje zakúpenie rekvizít je požadovaná zálohová faktúra vo výške 50% z ceny základného balíka.

 

FOTOGRAFOVANIE

Priebeh fotenia

– na fotenie sa musí klient vopred objednať a termín musí byť potvrdený

– ateliérové fotenie je realizované v pracovné dni, alebo aj počas víkendov. Záleží na dohode.

– fotenie v exteriéri je realizované podľa dohody v pracovné dni, alebo počas víkendu a čas fotenia je prispôsobený aktuálnemu ročnému obdobiua  počasiu.

– ak sa jedná o exteriérové fotenie tak fotograf si vyhradzuje právo na zmenu termínu, prípadne zrušenie v prípade nepriaznivého počasia.

– miesto fotenia vyberá, prípadne na základe dohody odsúhlasuje fotograf

– ak budete požadovaná lokalita mimo Trnavy, alebo miesta podnikania (adresy fotoateliéru ), účtujeme cestovné náklady počítané pre cestu tam aj späť z miesta podnikania podľa vzájomnej dohody.

– o zmene exteriérového fotenia na ateliérové rozhoduje fotografka.

Dĺžka fotenia

– dĺžka fotenia je individuálna a jej dĺžka záví od požadovaného balíčka.

– neskorý príchod zákazníka nie je dôvod na predĺženie doby fotenia.

– ak zákazník mešká na fotenie viac ako 30 minutú a nedá o tejto skutočnosti vedieť , je fotograf oprávnený fotenie zrušiť a opustiť dohodnuté miesto.

VÝBER FOTOFRAFIÍ 

– zákazníkovi bude do 7 pracovných dní sprístupnená galéria s náhľadmi fotografií bez úprav, z ktorej si vyberie fotografie určené na ďalšiu úpravu.

– tieto náhľady je zakázané zverejňovať alebo zdielať

– náhľady sa nesmú upravovať

– náhľady slúžia výlučne len k výberu fotografií, pre následne úpravy fotografom

– výber fotografií zákazník pošle v čo najskoršom možnom termíne, najneskôr však do jedného mesiaca od ich obdržania.

– galéria bude prístupná na webovej stránke , v časti  klientska-zona po  dobu 5 pracovných dní a následne bude vymazaná.

 

DODANIE FOTOGRAFIÍ

Termín dodania

– dodacia lehota upravených a vytlačených fotografií je 6. týždňov od prijatia úhrady  na bankový účet.

– fotograf si vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu dobu v prípade, že klientov výber presiahne štandardný počet o 10 a viac kusov fotografií.

– na požiadanie klienta môže fotograf prednostne upravíť a zaslať 1-2 fotografie v plnej kvalite elektronicky zákazníkovi, ale len v prípade, že  čase odoslania fotografií bola faktúra uhradená

 

Odovzdanie fotografií

– odovzdanie finálneho balíčka zákazníkovi je na dohode medzi zákazníkom a fotografom prostredníctvom správy alebo telefonicky.

– osobné prevzatie zákazky je možné aj na adrese sídla firmy vo vopred dohodnutom čase

– v prípade, že zákazník požaduje finálny balíček zaslať poštou je potrebné informovať fotografa  a uviesť adresu doručenia.

– elektronickú verziu fotografií si zákazník môže stiahnuť v časti zákaznícka zóna na stránke.

– ak zákazník požaduje fotografie výhradne na USB je potrebné aby túto skutočnosť oznámil vopred

– fotografie v elektronickej podobe na stiahnutie sú upravené v kvalite na tlač a tiež vo verzií na internet v nižšom rozlíšení

– rozmer tlačených fotografií v balíčku je 13×18 cm. Pokiaľ má zákazník záujem aj o iný rozmer, je potrebné sa o tom informovať fotografa. Cena za bíček bude potom upravená podľa dohdnutých zmien.

ÚPRAVA FOTOFRAFIÍ

– v cene balíčka je zahrnutá úprava fotografií (retuš) – orez, korekcia farieb a jasu, prípadné doostrenie, odstránenie momentálnych vád pleti a pokožky (vyrážky, fľaky, modriny, škrabnutia).

– v prípade požiadavky na náročnú retuš, ako napr. výrazná úprava postavy, … má fotograf právo účtovať si príplatok vo výške 8€ /fotku.

– upravené fotografie neobsahujú logo firmy

 

REKLAMÁCIA 

– zákazníkova nespokojnosť so svojim vzhľadom alebo vzhľadom členov rodiny, či aktuálnou náladou detí počas fotenia nie je dôvodom na reklamáciu fotografií.

– vo finálnom balíčku zákazníkovi odovzdáme vytlačené fotografie, ktoré  dávame tlačiť v overených tlačiarniach.

– nezodpovedáme za kvalitu fotografií vytlačených u iných dodávateľov, ktorých služby využije samotný zákazník

– štýl úpravy a výsledný efekt úpravy fotografa nie je dôvod na reklamáciu a nesúhlas zákazníka.

– fotograf môže, ale aj nemusí zákazníkovi priložiť do balíčka fotografiu naviac ako bonusovú fotografiu bez navýšenia ceny. Na bonusovú fotografiu sa nevzťahuje žiadna reklamácia.

 

ARCHIVÁCIA 

– archivácia originálov, teda nasnímaných fotiek bez úprav vo formáte RAW je po dobu 3 mesiacov od odovzdania zákazky zákazníkovi.

– odporúčame archivovanie odovzdaných fotografií tiež samotnými zákazníkmi.